UBYTOVÁNÍ U STODOLE - ZAJÍMAVOSTI

Poznejte město plné folkloru, vína a zábavy.

 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

 

Rybaření - okolí Strážnice nabízí velké množství rybářských revírů. Podrobnější informace naleznete na adrese http://www.mrs-straznice.cz/

Strážnický zámek - při okraji města, uprostřed rozlehlého anglického parku, je dvoupatrová budova zámku, který určitě stojí za návštěvu. Budova zámku se sestává ze tří křídel tvořících písmeno U. K levému křídlu je přistavěna osmiboká věž s hodinami. Zámek byl přestavěn ze strážního hradu, proto Strážnice. Dnes je majetkem státu a nachází se v něm muzeum s expozicí lidové keramiky, hudebních nástrojů, sbírka obrazů a knihovna. Zámecká knihovna registruje více jak 13 000 svazků i ze 16. stol. a je vybavena dobovým nábytkem. Z hudebních nástrojů jsou vystaveny trouby, bukače, ozembouchy a další. Na své si přijdou i milovníci zbraní. V okolí zámku je anglický park založený v l. polovině 19. stol. V prostředí zámeckého parku v několika přírodních amfiteátrech se vždy poslední víkend v měsíci červnu koná Mezinárodní folklorní festival. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě dřívější bratrské školy a sboru roku 1747. Čeští bratři byli ze Strážnice vyhnáni a hrabě František Magnis místo nich povolal r. 1633 italské piaristy. 

Strážnické brány - v době tureckého nebezpečí, ve druhé pol. 16. století byl majitel panství Jan III. ze Žerotína jmenován hlavním vojenským velitelem Moravy a podle nařízení opevňoval pohraniční města. Tehdy bylo dobudováno opevnění Strážnice. 

Věž s kostelem sv. Martina - k městu Strážnici neodmyslitelně patří věž s kostelem sv. Martina. Kostel byl postaven původně jako gotický lutheránský v 15. století, kdy vyhořelo Staré město. 

Strážnické náměstí bylo založeno po husitských válkách jako základ Nového Města. Staré Město (náměstí na západě města) bylo zpustošeno a ztrácelo na významu. 

Zámecký park - původně romantický park z 1. poloviny 19. století, který nechal vysadit tehdejší zámecký pán, hrabě František antonín Magnis. Park skýtá příjemné a klidné prostředí zejména v létě jak pro místní obyvatele, tak i návštěvníky města. 

Černá brána - původní gotická brána, zbytek opevnění hradu z 15. století. Vedle brány se nachází branka pro pěší. Černá brána byla původně součástí šancí, které ještě v polovině 19. století společně s pěti bastiony ze čtyř stran střežily přístup k hradu. 

Památník bratrského školství - za kostelem P. Marie se nachází Památník bratrského školství ve Strážnici. Dochovaly se zde základy sboru, školy a špitálu. Škola byla vyšší i nižší, v r. 1604 - 5 zde studoval J. A. Komenský. 

Kaple sv. Rocha - podnětem k výstavbě nejstarších dochovaných památek v našem městě byla i morová epidemie v roce 1680. K tomuto roku se vážou stavební počátky kaple sv. Rocha. 

Židovská synagoga se hřbitovem - v severní části města stojí jako pozůstatek bývalé židovské obce židovská synagoga se hřbitovem. Židé byli ve Strážnici od nepaměti. Po vypálení Starého města přestěhovali svou obec za nové náměstí do "Židovské ulice". 

Průžkův mlýn - jedna z nejstarších dochovaných staveb Strážnice, o které se píše již v roce 1543, má historické architektonické prvky: mohutné nosné trámy a dřevěný mlýnský mučící pranýř s letopočtem 1601. 

Městské muzeum Strážnice - muzeum bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1995. Zabývá se shromažďováním, ochranou a prezentací sbírkových předmětů, které mají vztah ke Strážnici a nejbližšímu okolí. V současné době je v muzeu více než 10 000 sbírkových předmětů. Kromě stálých expozic se v přízemí a podzemí muzea konají krátkodobé výstavy nejrůznějšího zaměření. 

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Strážnice - počátek budování bylo na strážnických lukách, sahá až do roku 1973. Veřejnosti bylo zpřístupněno v roce 1981. Na 65 objektech jsou zde prezentovány lidové stavby z Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka, technické vodní stavby, vinohradnický areál, Dolňácko a areál lučního hospodaření. V průběhu roku se zde uskutečňuje řada tematických kulturních akcí. 

Je zde také spousta jiných památek - pomníky, kříže, kapličky, muzeum atd 

Koupaliště Autokempink Strážnice - v areálu se nacházejí dva bazény. Samozřejmostí jsou sociální zařízení a šatny. Navíc v červenci a srpnu večerní koupání ... U menšího bazénu je umístěn tobogán o výšce 9,5m a celkové délce 77m. Posezení pár metrů od bazénů, nabízející točené pivo i nealkoholické nápoje. Součástí bufetu je zahradní posezení s dětským hřištěm ... Je zde možnost si zahrát i minigolf. 

Vodní nádrž Mlýnky se nachází asi šest kilometrů od Strážnice ve směru na Radějov. Středem přehrady prochází hranice se Slovenskem. Možnost rybaření. 

Vodní nádrž Lučina - nově zrekonstruovaná vodní nádrž v oblasti Bílých Karpat 8 km od Strážnice, slouží ke koupání. Půjčovna lodí a šlapadel. Možnost rybaření v rajónu Kejda o rozloze 1,2 ha.řada restaurací a bufetů. 

Baťův kanál neboli průplav z Otrokovic do Skalice je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 v délce 60 km. Kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta. Tu si mohou vypůjčit v některé z 8 půjčoven lodí, které na této vodní cestě fungují. Velmi oblíbené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních lodích.

 

 

© 2017 UBYTOVÁNÍ U STODOLE, Strážnice. | Vytvořil MICHAL SOCHOR.